24.9.2009 Tvorivá dielňa

výroba obrázkov z nanukových paličiek servítkovou metódou