Kalendár aktivít - jún

 

1. jún  (utorok) od 10,00 hod. – oslava Medzinárodného dňa detí – deň súťaží a zábavy  (uvítame ovocie alebo koláčik)

2.jún (streda) od 9,30  hod. – tvorivé dielne - výroba magnetiek spolu s deťmi

3.    jún  (štvrtok) 9,45-10,15 hod.   - cvičenie s Marietou na fitloptách za sprievodu anglických pesničiek, od 10,15 hod. – voľné hranie v herni

 ********************************************

 

     8. jún (utorok) od 10,00 hod. - Diskusia APR. Téma:     Citová väzba a moje vnímanie sveta a rodiny.  Od rodiča k dieťaťu (ovplyvňuje výchova budúce vnímanie sveta u dieťaťa, akú váhu nesú rodičovské vzory?)

      9.  jún (streda) od 9,30  hod. – Znakovanie s Tinkou -  – kurz Baby Signs pre rodičov

     10. jún (štvrtok) od 10.00 hod. – prezentácia firmy Best for Baby - poradňa pri výbere kočíka a autosedačky, voľné hranie v herni

  ********************************************

 

    15. jún. (utorok) od 10,00 hod. - Diskusia APR. Téma:     Môj partner nesúhlasí  s mojimi výchovnými metódami, ako reagovať?

16. jún (streda) od 9,30  hod. – tvorivé dielne - výroba magnetiek spolu s deťmi

17. jún (štvrtok) 9,45-10,15  hod.  - cvičenie s Marietou na fitloptách za sprievodu anglických pesničiek, od 10,15 hod. – voľné hranie v herni

 

  ********************************************

23. jún (utorok) - voľné hranie v herni

24. jún (streda) od 9,30  hod. –11.00 hod: Seminár pre rodičov - znaková reč pre batoľatá BabySigns (pre prihlásených) od 11.00 tvorivé dielne - výroba magnetiek spolu s deťmi a voľné hranie v herni

25. jún– voľné hranie v herni

 

  ********************************************

29. jún  (utorok) od 10.00 hod. - Život s predčasniatkom – stretnutie rodičov nedonosenych detí

30. jún (streda) – voľné hranie – upratovanie pred prázdninami

 

 

Každú stredu od 16,00 hod. – predpôrodná príprava