Kalendár aktivít v októbri

Kalendár aktivít v októbri

 

Aktuálne informácie o programe a jeho prípadných zmenách tiež nájdete na Facebooku na našej stránke www.facebook.com/emerka.presov

Každý deń (ak nie je uvedené inak) je otvorená herňa pre mamičky s deťmi od 9,30 do 12,30 hod. Poprosíme doniesť si prezuvky pre seba a dieťa.

5. 10. (utorok)  o 10,00 hod. –  "DOJČENIE – vec verejná, osobná..." Diskusia na podporu Európskeho týždňa dojčenia a stretnutie s laktačnou poradkyňou.

(Vaše problémy, postrehy, rady, podpora). ;

Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti ZŠ na tému "Dojčenie a rodina očami detí"


6.10. (streda) od 9,30 hod.  – Tvorivé dielne – origami
7.10. (štvrtok) od 9,30 hod. – Čítame deťom rozprávky
**************************************************************
12. 10. (utorok) o 10,00 hod. – Úvodné informačné stretnutie ku kurzom rodičovstva (APR) "Ako rozumieť svojim deťom aj sebe samému" - možnosť prihlásiť sa online alebo počas stretnutia
(počet účastníkov je limitovaný)


13.10. (streda) od 9,30 hod. -  Tvorivé dielne –  vlastnoručne vyrobené mydielka
14.10. (štvrtok) od 10.00 hod. - "Čo možno neviete o očkovaní..." diskusia (hosť: Ing. Mariánom Fillom, spoluautor petície Za slobodnú voľbu v očkovaní, viac info tu)

**************************************************************

19.10. (utorok) o 10,00 hod. – Cvičenie s Marietou a deťmi na fitloptách;
                      od 10,30 hod. –Stretnutie rodičov predčasne narodených detí (projekt Mamy pre mamy)- poprosíme Vás nahlásiť sa telefonicky na č. 0944 229649 alebo mailom na emerka.roc@gmail.com


20.10. (streda) od 9,30  – tvorivé dielne – výroba darčekov pre predčasne narodené deti a ich mamy (projekt Mamy pre mamy) :: výroba srdiečok z korálok a drôtiku


24.10. (štvrtok) od 9,30 hod. – herňa, od 10.00 Prezentácia "zelených potravín" (mladý jačmeň, chlorella)

**************************************************************
26.10. (utorok) od 9,30 - herňa + Znakovanie s Tinkou (cca 15-minútové informačné stretnutie pre rodičov k programu znakovej reči pre batoľatá BabySigns a možnosť prihlásiť sa na kurz pre rodičov)

od 10,00 hod. – Diskusia v rámci projektu Akadémia praktického rodičovstva s psychologičkou. Téma: "Je moje dieťa zrelé ísť do materskej škôlky?"


27.10. (streda) od 9,30 hod. – tvorivé dielne – výroba darčekov pre predčasne narodené deti a ich mamy (projekt Mamy pre mamy)


28.10. (štvrtok) od 9,30 hod. – herňa, od 10.00 hod. Strihanie detí s Dadou

****************************************************************

 

Aj Emerka za zapája do projektu "Sviečka za nenarodené deti"...

Krásne sviečky s motívom detských nožičiek nenarodeného dieťaťa a nápisom si môžete zakúpiť v Emerke.. Výťažok z dobrovoľných príspevkov za sviečky vo výške 1€/1ks, 2€/1ks 5€/1ks
alebo viac bude použitý na náklady spojené s realizáciou projektu a na
ďalšie projekty a činnosť Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny.