"Rozlúčka s Hankou a Táňou"

štvrtok 30.8.2012 od 15.00 - 18.00 hod. (herňa)

Pozývame vás na rozlúčku s našimi úžasnými "akčnými" aktivačnými pracovníčkami -mamičkami Táňou Gajdošovou a Hankou Semančíkovou, ktoré sa o Emerku starali v poslednom polrok