Go Kids® Rozvoj emocionálnej inteligencie u detí do 3 rokov - seminár pre rodičov

Go Kids® Rozvoj emocionálnej inteligencie u detí do 3 rokov - seminár pre rodičov

 

Čo je emocionálna inteligencia

Emocionálnu inteligenciu (EQ) môžeme označiť ako komplex schopností a zručností , ktoré nám pomáhajú v komunikácii s okolitým svetom. Je to schopnosť ovládať vlastné emócie, empatiu a sociálne zručnosti. Základy emocionálnej inteligencie sa vkladajú do osobnosti už od narodenia. Súčasný výskum dokazuje, že EQ je pre úspešnosť človeka dôležitejšia ako jeho IQ. Navyše rozvoj EQ omnoho viac súvisí s výchovou ako rozvoj IQ. Takže tento poznatok dáva všetkým rodičom rovnakú šancu vychovávať šťastné, úspešné dieťa s vysokým EQ!

Prečo = dôvod rozhodnúť sa

V literatúre sa často uvádza, že úroveň výchovy je daná predovšetkým emocionálnou a ľudskou vyspelosťou rodiča. Takže môžeme povedať, že väčšina šťastných ľudí vychová šťastné deti a naopak nešťastní ľudia vychovajú nešťastné deti. Aké deti chcete vychovať alebo vychovávate vy? Viete že, sila a kvalita vzťahu medzi rodičmi a deťmi nemusí byť ovplyvnená tým, že rodičia pracujú? Viete že, emocionálna inteligencia, rovnako ako veľa iného sa začína rozvíjať už v rannom veku?

Viete ako vychovávať s láskou a rozumom? Buďte informovaní a vychovávajte úspešné a šťastné deti! Užitočné informácie ako na to, vám dá práve seminár pre rodičov o rozvoji EQ u detí vo veku od 0-3 rokov.

Ako

Seminár je vedený interaktívnou a zábavnou formou, kde nechýbajú diskusie, praktické príklady a rady ako uviesť teóriu do bežných životných situácií. Dĺžka seminára je 1,5 – 2 hodiny. Dvojhodinový seminár je vedený certifikovanou inštruktorkou, pri ktorom sa dozviete všetko čo potrebujete k tomu, aby ste začali s výchovou s láskou a rozumom GO KIDS!®.

 

Termín seminára bude upresnený.

Prihlásiť sa môžete telefonicky (0944 229 649) alebo mailom (emerka.roc@gmail.com), resp. formou online prihlášky tu. 

Počet účastníkov  je obmedzený.

Cena: 12 eur, vrátane materiálov- pracovného zošita pre rodičov obsahujúceho teóriu a veľa praktických podnetov.

O lektorke:

Mgr. Martina Vinjarová – nezávislá certifikovaná inštruktorka programov znakovej reči pre batoľatá Baby Signs® (www.znakovanie.net, www.babysigns.sk) a rozvoja emocionálnej inteligencie u detí 0-3 roky GO KIDS!® (www.gokids.cz)

  • v marci 2009 absolvovala kurz inštruktoriek programov znakovej reči pre batoľatá Baby Signs® a v marci 2011 kurz Rozvoja emocionálnej inteligencie u detí 0-3 roky GO KIDS!® a stala sa nezávislou certifikovanou inštruktorkou programov
  • je absolventkou Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, má 8-ročnú pedagogickú prax na gymnáziu a základnej škole
  • pracuje ako dobrovoľníčka a koordinátorka aktivít v materskom centre Emerka, tvorí webstránku www.emerka.sk, koordinuje stretnutia rodičov predčasne narodených detí a projekt Mamy pre mamy
  • je mamou dvoch dcér (2 a 9 rokov)
  •