Stretnutie s príslušníkom Mestskej polície

 

preložené na dňa 15.6. od 10.00 hod. (kvôli chorobe psíka)

Prednáška hravou formou s príslušníkom Mestskej polície bude pozostávať z činnosti a práce MsP na úseku verejného poriadku, čistoty a hygieny, ochrany životného prostredia, dopravy , ochrany života a zdravia spoluobčanov.

Bude ju viesť príslušník MsP na úseku prevencie a ochrany mládeže pre boj s kriminalitou.

Súčasťou bude ukážka z kynológie služobného psa Mikiho (vlčiak), pri výcviku pre služobné potreby MsP.

V závere sa budú môcť deti potešiť s prítomnosti maličkého psíka Šarika (yorkshirský teriér), ktorý ich rozveselí veselými kúskami.