Darujte 2 % z dani

... ABY NAM BOLO SPOLOČNE DOBRE... :-)

Prosime Vás o pomoc aj takouto formou:-)

"Dvomi percentami" môžete prispieť na ďalších chod občianskeho združenia EMERKA.

A nič vás to nebude stáť -). Ďakujeme Vám.

Občianske združenie Emerka nemá žiadnych zamestnancov, všetky vyzbierané prostriedky idú na úhradu mesačného nájmu za priestor + energie, na nákup hračiek a potrieb pre deti a mamičky.

Potrebné tlačivá:

 

 


AKO NA TO ???

A.) Ak podávate daňové priznanie a ste fyzická alebo právnická osoba :

  • vyplníte v daňovom priznaní ODDIEL - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona 595/2003 Z.z. nasledujúce údaje o prijímateľovi:

IČO/SID:             42 037 433
Právna forma:    Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov:    Emerka
Ulica:    Arm. gen. Svobodu   Číslo:    4
PSČ:    08001    Obec:    Prešov      

B.) Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, teda ročné zúčtovanie Vašej dane vykoná Váš zamestnávateľ:

  • požiadate zamestnávateľa, aby vyplnil a potvrdil tlačivá - vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane
    Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 
  • potom obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na svoj daňový úrad prípadne doručíte k nám, resp. Vam formulare odošle zamestnávateľ
Tlačivá sú k dispozícii:.
  • v ROC EMERKA
  • na internetovej stránke www.emerka.sk
  • po telefonickom dohovore ( tel. 051/ 77 512 48 ) je možné poslať tlačivá na Vašu adresu

Ď A K U J E M E

Indormácie ako postupovať pri darovaní 2 percentá nájdete na stránke rozhodni.sk