Fotografie z ďalších akcií a aktivít nájdete aj na Facebooku na stránke www.facebook.com/emerka.presov