Dole na stránke nájdete fotografie, podľa ktorých nás ľahšie nájdete :-)

Kontakt

EMERKA - rodinné oddychové centrum, občianske združenie

IČO: 42 037 433

Bernolákova 21

080 01   Prešov, sídlisko Sekčov

Tel. 0944 326 641, E-mail: emerka.roc@gmail.com

 

( v priestoroch Gymnázia P.P.Gojdiča +ZŠ s MŠ), extra vchod z boku - nápis "Internetový klub", na prízemí za predsieňou prvé dvere vpravo) - mapa viď nižšie

MHD: linka č. 4,11, 36 (smer Pod Šalgovíkom), vystúpiť na konečnej zastávke ( Pod Šalgovíkom) - zísť dolu po schodoch,naľavo vidíte Gymnázium P.P. Gojdiča, ďalej po chodníku, vľavo uvidíte vchod

Bankové spojenie:

Č.účtu: 0503905100/0900

Pri platbách prosíme vždy uvádzať ako variabilný symbol Váš telefonický kontakt.

Štatutár

Ing. Katarína Frimerová

Štatutárky do roku 2013: Ing. Anita Sventeková, Mgr. Mária Palenčárová, Mgr. Martina Vinjarová

Ostatní členovia výkonného tímu

ekonóm: Andrea Bérešová

webadministrátor: Mgr. Martina Vinjarová

koordinátorka Montessori herne: Mgr. Marta Fudalyová

 

Fotogaléria: Kontakt