Montessori hernička

Otvorená pre Vás a pre Vaše deti od 4 mesiacov do 6 rokov 

pondelok: od 9.00 do 12.00 (deti od 0 - 3 roky) a 16.30-19.00 (deti od 3 - 6 rokov)

utorok: 9.00-12.00 (deti od 0-3 rokov) a  16.30 - 18.00 hod (deti 4-6 rokov - uzatvorená skupina )

V prípade súrodcov môžu byť v herničke aj deti rozdielneho veku.

utorok: 16.30 - 18.00 hod (deti 4-6 rokov - uzatvorená skupina )

Vzhľadom na to, aby ste mohli s deťmi v herničke pracovať nerušene a aby sa Vám mohli lektorky plne venovať, je potrebné sa vopred nahlásiť - min. deň vopred. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle 0944 326 641 (v čase 9-12.00) osobne v centre alebo e-mailom na emerka.roc@gmail.com

Počet detí v herničke je momentálne obmedzený na 4-5.

Poplatok: 2 eurá /1 vstup

Súrodenci: 3 €

 

Lektorky:

Mgr. Marta Fudalyová

Mgr. Martina Vinjarová

 

Montessori herničku sme mohli zriadiť práve vďaka Vašim 2% z dane a darom. Veríme, že našu činnosť budete podporovať aj naďalej - odmenou Vám budú spokojné a šťastné deti.

 

"Pomôž mi, aby som to dokázal sám"

Maria Montessori

Prečo Montessori hernička?

Zariadením herne v duchu pedagogiky Marie Montessori - lekárky a veľkej pedagogičky minulého storočia (životopis) sme chceli vytvoriť pre deti podnetné prostredie, kde by sa mohli rozvíjať a napredovať podľa svojho momentálneho senzorického obdobia. Ponúka alternatívne, príjemné prostredie, plné rozmanitých aktivít a pozitívnych podnetov, ktoré dieťa učí tak zručnostiam praktického života, ako aj ďalšie napr. analytické, matematické, jazykové zručnosti, ktoré ho pripravia na čas v materskej a základnej škole.

Rodič tu pracuje spolu s dieťaťom, naučí sa, ako rozvíjať skrytý potenciál svojho dieťaťa, ako mu umožniť aj iné formy hry a činnosti, kde sa dieťa naučí zažiť pocit úspechu, nehromadí si prebytočnú energiu, stáva sa vyrovnaným a spokojným.

Veľké množstvo originálnych Montessori pomôcok je pre bežnú rodinu finančne náročnejšie, preto sme sa vynasnažili zariadiť herňu kompletným základným materiálom (pre činnosti praktického života, rozvíjanie zmyslov, pre oblasť matematiky, geometrie, rozvoj jazyka (čítania a písania), oblasť geografie, botaniky a zoológie, pripravujeme aj sekciu vesmír a zem.

V blízkej dobe pripravujeme aj workshopy pre rodičov, kde sa naučíte vytvoriť si mnohé Montessori pomôcky aj sami, a stretnutia klubu Montessori rodičov a pedagógov.

 

Prečo Montessori výchova?

Maria Montessori zistila, že všetky deti majú prirodzené sklony k zdokonaľovaniu svojich schopností prostredníctvom činnosti s predmetmi, ktoré nachádzajú vo svojom bezprostrednom okolí a sú nimi silno priťahované. Pozorovala deti pri práci so špeciálnymi pomôckami, ktoré používali spontánne, samostatne, opakovane sa k nim vracali a pracovali s obdivuhodným sústredením. Všimla si, že najspokojnejšie boli, keď sa mohli sústrediť na úlohy, ktoré im umožňovali byť nezávislými. Po ukončení práce boli odpočinuté, šťastné, vnútorne spokojné a plné energie.

Podľa Dr. Montessori sa dieťa „vytvára“ samé, podľa určitých univerzálnych zákonitostí, sledujúc svoj individuálny plán vývinu. Spontánne, na základe vnútorných pohnútok sa rozhoduje pre činnosť, ktorej sa bude venovať. Slobodne zvolená činnosť zamestná jeho ruky a rozvíja jeho myseľ. Zlepšuje sa koordinácia pohybov, zjemňuje sa hrubá a jemná motorika, prehlbuje sa schopnosť sústredenia. Dieťa zažíva úspech, ktorý ho motivuje k ďalšej činnosti. Spokojné dieťa spontánne vyvíja vnútornú disciplínu. V prostredí, ktoré nekladie prekážky prirodzeným potrebám, prejavuje svoje prirodzené vlastnosti ako spontánny záujem o činnosť, poriadkumilovnosť, sústredenosť, snahu o dokonalosť prostredníctvom opakovania cvičení a sebaovládanie.

M. Montessori kládla dôraz spojenie telesnej a duševnej aktivity (celostné učenie). Pohyb umožňuje, aby sa v mozgu spracovali informácie získané z vonkajšieho sveta prostredníctvom zmyslov, v dôsledku čoho vznikajú nové nervové spojenia a nervová sústava dozrieva. Aby bolo učenie úspešné, musí vychádzať z konkrétneho poznania a manipulácie s predmetmi, teda z vlastnej skúsenosti.

"Ruka je nástrojom ducha."

Práca rúk umožňuje dieťaťu sústrediť sa na činnosť, prostredníctvom ktorej poznáva veci, chápe javy a rozvíja myslenie a reč.

Maria Montessori zdôrazňovala, že od kvality detstva závisí život dospelého človeka. Preto je podľa nej veľmi dôležité, aby malo dieťa pre svoj rozvoj dobré podmienky. Pomoc dospelého spočíva vo vytvorení optimálneho prostredia pre jeho nezávislú činnosť spojenú s výskumom a objavovaním. Dôležité je, aby prostredie, v ktorom deti pracujú, bolo dôsledne pripravené a ponuka k činnosti prišla vo vhodnom čase.

Zdroj a ďalšie podrobné informácie: https://www.montessoria.sk/montessori-pedagogika

 

Chcem sa dozvedieť ešte viac...

V našom centre organizujeme kurzy MVDr. Evy Štarkovej, poprednej odborníčky na Montessori výchovu, ktorá prednáša nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Kurzy, ktoré sme už organizovali:

1.stupeň "Aktivity každodenného života" pre vek 0-6 rokov- niekoľkokrát

2. stupeň "Rozvíjanie zmyslov" pre vek 0-6 rokov - niekoľkokrát

3. stupeň "Geometria" pre vek 0-12 rokov - september 2012

Pripravujeme:

29.máj 2013  9.00-18.00 hod. - 8.stupeň: "Geografia, Botanika, Zoológia" - Kurz Montessori výchovy "Chcem byť správnou mamou (babkou), otcom (dedkom), dobrou Aupair, cena 33 eur, prihlášky mailom: emerka.roc@gmail.com. Pre získanie certifikátu je potrebné mať absolvovaný 1.a 2. stupeň.

Je možné využiť vedľajšiu herňu pre dieťa s opatrujúcou osobou zdarma.

 

1. a 2. stupeň ...v prípade záujmu nás kontaktujte mailom, pri počte 15 osôb je možné zorganizovať kurz priamo v Emerke.

 

Rozpis kurzov v iných mestách na Slovensku nájdete tu.

 

Slávnostné otvorenie 26.marca 2013

Viac fotografií z otvorenia Montessori herničky tu

Pripravené prostredie viac foto tu