Najšťastnejšími okamihmi môjho života, bolo tých pár, ktoré som prežil doma, v kruhu svojej rodiny.
Thomas Jefferson

... a my v Emerke by sme boli radi, ak by sme sa stali súčasťou tej Vašej:)

Milí rodičia, príbuzenstvo a široká verejnosť:)

vítame Vás na stránke nášho rodinného centra. Tešíme sa, že ste na ňu zavítali a veríme, že Vás ňou podnietime aj k návšteve u nás. Rodinné centrum Emerka (ROC) funguje ako občianské združenie od roku 2006. Štatutárnou zástupkyňou je Ing. Katarína Frimerová. Vo výkonnom tíme pracujú Andrea Bérešová, Mgr. Marta Fudalyová, Mgr. Mária Palenčárová, Mgr. Martina Vinjarová.

Naše rodinné centrum vedú mamičky- dobrovoľníčky s pomocou aktivačných pracovníčok, ktoré sa starajú o jeho chod, vymýšľajú aktivity pre tých najmenších, ale aj pre ostatné mamičky (tvorivé dielne, cvičenia,...). Ďalšie kurzy nám zabezpečujú externé lektorky.

Budeme radi, ak sa pridáte k našej veľkej "rodine", ak máte záujem sa aktívne a pravidelne podieľať pri organizácii Emerky, môžete sa stať aj členom nášho občianskeho združenia.

 

Prajeme si, aby ste u nás našli to, čo hľadáte : dobrú spoločnosť , nových priateľov pre svoje deti a pre seba a aby aj s našou pomocou, ste zažívali krásne dni na materskej a rodičovskej dovolenke.

                                                                                                                                                             Výkoný tím Emerky

 

Bola raz jedna Marcelka... alebo z histórie Emerky:-)

Bola raz jedna Marcelka.... jej krstňa Baška ju volalo Emerka, a pretože mamka Zuzka Majerníková bola jednou zo zakladateliek Emerky, tak sa materské centrum nazvalo podľa nej. Toľko k názvu.

      Naše materské centrum bolo registrované v októbri 2006, avšak svoju činnosť oficiálne začalo v marci 2007 v ZŠ na Zimnej ulici v Prešove. Po stavebných úpravách začal priestor bývalej ZŠ slúžiť ako materské centrum. Ďalšou zakladateľkou bola Anitka Sventeková, ktorá sa dnes už naplno venuje  pracovným povinnostiam.

      Na Zimnej bolo stále veselo... Rôzne aktivity nám spestrovali náš „materský“, ale i „detičkovský“ život. Po prázdninách v roku 2008 sme naše MC našli v dezolátnom stave po daždi, kedy pretiekla strecha a tak už nebolo možné vykonávať našu činnosť tam. Opravy boli finančné neúnosné a tak sa začala písať ďalšia kapitola Emerky v Centre Jána Pavla II. v Prešove. 

        Rok 2008 bol pre nás skúškou či sa ROC Emerka v nových podmienkach uchytí a osloví mamičky nielen zo sídliska Sekčov, ale z celého Prešova. Aktivít bolo neúrekom. Utorky sme venovali besedám a Akadémii praktického rodičovstva, stredy boli tvorivé a štvrtky boli zamerané na cvičenie s deťmi, cvičeniam pre ženy a na posilňovacom stroji.

       V roku 2011 odchádza do práce naša úžasná koordinátorka Majka Palenčárová, "kormidlo" preberajú ďalšie mamičky a v roku 2012 prichádza nová zmena - Emerka sa konečne sťahuje do priestorov, kde bude môcť ponúkať svoje aktivity vo vlastnom priestore a po celý týždeň - doobedu či poobede. Týmto miestom sa stala jedna trieda v budove Gymnázia P.P. Gojdiča a zš s mš, ktorú sme vlastnými rukami a za pomoci manželov prerobili na krásnu herňu pre naše ratolesti. Emerku "berú do rúk" koordinátorky Martina Vinjarová, Andrea Bérešová a Katka Frimerová. Prichádza aj dalšia pomoc do Montessori herne, ktorú sme otvorili v roku 2013 - Marta Fudalyová a tiež nezamestnané mamičky z Uradu práce, ktoré pomáhajú pri dennom chode a údržbe materského centra. Nevieme si predstaviť ako by sme fungovali bez Táničky Gajdošovej, Hanky Semančíkovej, Evky Lukáčovej, Evky Salamonovej, Marcelky Bérešovej...

V roku 2013 nastávajú opäť zmeny vo vedení Emerky - štatutárkou sa stáva Katka Frimerová, ktorá vedie centrum dodnes. Veríme, že stále bude dosť mamičiek, ktoré jej budú pri aktivitách materského centra pomáhať aj v dalších rokoch.

   Naším cieľom bolo a je osloviť nielen mamičky, ale aj oteckov a príbuzných, aby sa zápajali do aktivít v Emerke. Dúfame, že sa nám to darí, lebo nás navštíli  už aj babičky, dedkovia, krstní rodičia a iné príbuzenstvo... čomu sme veľmi radi.