Z Emerky do škôlky

Z Emerky do škôlky

Veselá prázdninová príprava pre budúcich škôlkárov

Aby bol september bez slzičiek....

Turnusy:

6.-10.august 2012 - ešte 1 voľné miesto

20.-24.august 2012 - ešte 3-4 voľné miesta

Rozsah a čas kurzu: 1 týždeň – 5 dní – pondelok až piatok od 8.00-12.00 hod.

Vek detí: 2,5 až 4 roky ( bez plienok)

Počet detí v jednej skupinke: max. 8

Cena: 17 eur / turnus (5 dní)

Cena pre 2 súrodencov: 25 eur/turnus