Zábavná angličtina Hocus Lotus s Marietou pre najmenších

Zábavná angličtina Hocus Lotus s Marietou pre najmenších

 

 

Pre deti už od 1,5 roka až do 10 rokov jazykové kurzy angličtiny zábavnou, magickou metódou HOCUS LOTUS
 
Hodina trvá 45 minút. Dvaja milí dinokroci (zmiešanina dinosaura a krokodíla :-)- maskoty Hocus a Lotus sprevádzajú deti počas celej výučby. S nimi sa deti rozprávajú, hrajú, spievajú aj tancujú a robia ešte všeličo iné. Títo dvaja "tvorčekovia" deťom sprostredkúvajú rozličné situácie v ich živote plné emócií s využitím tých najzrozumiteľnejších rečových prostriedkov v 5-minútových muzikálových pesničkách. Každá pesnička predstavuje jeden príbeh, na pozadí ktorého sa deti zoznamujú s jazykom. Učiteľka najmä hrá, učenie má formu hry a divadla s pesničkou.

Nechajte sa prekvapiť kvalitami novej metódy, ktorá si získava čoraz väčšiu obľubu, v okolitej Európe už je rozšírená. A tiež s veľmi príjemnými cenami.

Metóda Hocus-Lotus stavia na psycholingvistických štúdiách, ktoré sú zamerané na sledovanie osvojovania si materinského jazyka u detí a bilingválnej výchovy detí. Sama autorka - profesorka Traute Taeschner z Univerzity La Sapienza della Roma - bola bilingválne vychovaná a rovnako vychovala aj svoje dve deti. Všetky poznatky z tejto oblasti preto využila pri vytvorení metódy Hocus-Lotus.

Hocus a Lotus sprevádzajú deti rôznymi situáciami hlbokým emočným podtónom. Príbehy sú tvorené jednoducho detsky - s využitím najpoužívanejších rečových prostriedkov, ktoré sú prezentované v krátkych muzikálových pesničkách.

Učiteľská aktivita spočíva v dramatickej činnosti, kedy učiteľka rozpráva deťom rozprávku a zároveň ju divadelne znázorňuje, pričom deti po nej opakujú jednotlivé frázy a pohyby. 

Rodič na hodine aktívne spolupracuje a hrá sa s dieťaťom, pričom sa samozrejme tiež učí anglický jazyk. Dieťa nie je nútené hovoriť, spievať, ani hrať sa. Hodina má byť preň zábavnou. Jazyk je podávaný formou hry, divadielka a pesničiek. Cieľom hodiny je priblížiť deťom cudzí jazyk, preto nečakajte, že 2 ročné deti po kurze budu spievať a rozprávať po anglicky :).

Ukážková hodina pre verejnosť bude 16.11.2010 o 9.30 hod., kde bude možnosť sa prihlásiť na kurz.

Kurz začína 30.11.2010 o 9.30 hod.

6 stretnutí (v cene kurzu sú zahrnuté materiály v hodnote 10 eur: tričko s logom, obal s pesničkami)

ONLINE PRIHLÁŠKA

Ďalšie info: telefonicky 09 44 326 641, mailom: emerka.roc@gmail.com