Montessori workshopy

Úlohou nás dospelých je ponúknuť dieťaťu v správnom období cenné stimulujúce podnety

v láskyplnom a pripravenom prostredí tak, aby mohlo využiť a rozvinúť bohatstvo skryté vo

svojom vnútri.

V dňoch 19. a 26.  júna 2014 sa v RC EMERKA uskutoční

ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP

pre rodičov

(1. časť)

Rodičom ponúka možnosť učiť sa:

- vnímať, kedy dieťa potrebuje podporu a akú

- sprevádzať dieťa k postupnej nezávislosti

- pozorovať a osvojovať si postup pedagogiky M. Montessori

- zdieľať radosť a hru

- rešpektovať, že dieťa pracuje samostatne

workshop vedú:

Mgr. Marta Fudalyová, špeciálny pedagóg, Montessori lektor

Mgr. Martina Zverková, PhD., vysokoškolský pedagóg, lektor Montessori herne

Bližšie informácie: www.emerka.sk

Cena 20eur

PROGRAM

1. deň 19. júna 2014:

8.30 - 9.00 registrácia

9.00 – 10.30 Život a dielo M. Montessori

Princípy pedagogiky M. Montessori

10.40 – 11.30 Praktický život (ukážky)

11. 40 – 12.40 Praktický život (nácvik postupov)

12. 40 – 13.00Praktický život – prezentácie, ak to nebude, PŽ (nácvik postupov) do 13

2. deň 26. júna 2014:

 8.30 - 10.30 Praktický život – prezentácie,kazuistiky detí

10.40 – 11.30 Zmyslová výchova, Geometria (ukážky)

11. 40 – 12.40 Zmyslová výchova, Geometria (nácvik postupov)

Mgr. Marta  Fudalyová, lektorka Montessori herne a Montessoriworkshopov pre deti pri

RC Emerka v Prešove. Vysokoškolské vzdelanie dosiahla na PdF Univerzity Komenského

v Bratislave v odbore Špeciálna pedagogika pre telesne postihnutých, chorých a zdravotne

oslabených a Učiteľstvo prvého stupňa ZŠ v roku 2002. Certifikovaný kurz Montessori

pedagogiky absolvovala v rokoch 2001-2002 v Bratislave cez Slovenskú asociáciu

Montessori, akreditovaný MŠSR, pod vedením lektoriek z Viedne a Kladna. Jej záverečná

práca mala názov Úloha a funkcia dospelého (učiteľ, rodič) v pedagogike Márie Montessori.

Je matkou piatich detí, má za sebou úspešný projekt letnej Montessori materskej školy

realizovaný v RC Emerka, toho času vedie pedagogické aktivity spojené s Montessori

pedagogikou v rodinnom centre Emerka.

Mgr.  Martina  Zverková,  PhD., lektorka Montessori herne a Montessoriworkshopov

pre deti pri RC Emerka v Prešove. Vysokoškolské vzdelanie dosiahla na Prír.F Univerzity

Komenského v Bratislave v odbore geografia a kartografia v roku 1996, PhD. získala

v odbore fyzická geografia a geoekológia v roku 2007 na FHPV PU v Prešove. Má dve

deti. V súčasnosti pracuje na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky ako odborná

asistentka. V RC Emerka vedie pedagogické aktivity spojené s Montessori pedagogikou. Kurz

Montessori pedagogiky Slovenskej asociácie Montessori, ktorý v súčasnosti absolvuje bude

ukončený v septembri 2015.