Komprax

Vďaka projektu Komprax - Kompetencie pre prax mohli naše mamičky realizovať celú sériu aktivít pre deti i rodičov počas letných prázdnin 2013.